Reflexintegratie werkt met de reflexmatige bewegingen van de mens.

Een reflexmatige beweging wordt veroorzaakt door een prikkel of stimulans via één van de zintuigen. Bijvoorbeeld door iets dat je hoort, ziet of voelt. Deze zogenoemde primaire reflexen zijn de basis, de fundering voor onze gehele ontwikkeling. Er zijn meerdere primaire reflexen, die elk voor een eigen ontwikkeling van het zenuwstelsel zorgen.

In de ideale situatie gaat de ontwikkeling van deze reflexmatige bewegingen vanzelf, de ene reflex volgt de ander op en op deze manier wordt de basis gelegd voor diepere vaardigheden zoals, kunnen leren, concentreren, bewegen en gedrag. Je kunt dat mooi zien bij baby’s: deze liggen eerst op de rug en bewegen de armen en benen ongecontroleerd rond, dan leert het kind rollen, het hoofd optillen, vervolgens leert het kind schuiven op de buik (tijgeren) , te kruipen te staan en te lopen. In eerste instantie zijn deze bewegingen reflexmatig, langzaam gaan ze over in bewust en doelmatige bewegingen.

Het kan voorkomen dat dit proces niet vanzelf verloopt, bijvoorbeeld door een probleem tijdens de zwangerschap of bij de geboorte. Denk hierbij aan veel stress gedurende de zwangerschap, een keizersnee of een geboorte met een vacuümpomp. Tijdens dit soort ingrijpende gebeurtenissen kunnen deze primaire reflexen niet goed ontwikkelen. Hierdoor bestaat de kans dat ze helemaal of gedeeltelijk actief blijven. Dit actief blijven van de primaire reflexen kan grote gevolgen hebben voor het welbevinden van het kind.
Bij kinderen wordt dit vaak verwoord als dat er ‘meer inzit dan eruit komt’. We zien meer frustratie of overprikkeling. Ook houding, motoriek en gedrag kan door verstoorde reflexen negatief beïnvloed worden. Vaak gebeurt dit in combinatie met leer- en gedragsuitdagingen.
Primaire reflexen kunnen ook op een latere leeftijd bijvoorbeeld door een traumatische ervaring of een ongeluk opnieuw actief worden.

Actieve reflexen zorgen ervoor dat het leven niet meer vanzelf gaat. Volwassenen kunnen dan het gevoel hebben te overleven in plaats van te leven. Het leven kan te zwaar aanvoelen en teveel energie kosten, er kan sprake zijn van burn-out klachten of een snel verstoorde prikkelverwerking.

De primaire reflexen kunnen op elke leeftijd alsnog geïntegreerd worden. Dit doen we in de praktijk door eenvoudige oefeningen zowel passief als actief. Ook kan er met de QRI Cold Laser gewerkt worden aan het integratieproces. Hierdoor komt het lichaam meer in harmonie, voelt het vertrouwen van binnenuit, komt het lijf weer in balans en is er ruimte tot groei.