Mijn naam is Ingrid Mous, ik ben getrouwd met mijn prins en heb twee prachtige kinderen die de afgelopen jaren met hun eigen uitdagingen hebben leren omgaan (hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, autisme, ADHD, ODD, beelddenken en sensorische integratie problematiek).
Momenteel maken ze beiden mooie stappen, ze volgen elk hun eigen pad in hun eigen tempo.

Als kind heb ik veel hinder ervaren van het makkelijke oordelen wat mensen doen zonder een situatie te kennen. Hierdoor ontstond bij mij de wens om zoveel mogelijk beperkingen/uitdagingen te leren kennen. Dat maakt dat ik veel ervaring opgedaan heb met name in de gezondheidszorg.

In mijn dertiger jaren heb ik twee onderwijsbevoegdheden gehaald, de reguliere en die voor Montessori leerkracht. Best bijzonder, omdat ik als kind een extreme hekel aan school had. Ik was dan ook vastbesloten dat onderwijs vooral leuk moest zijn voor de leerlingen. Waarbij mijn passie lag bij de kinderen die nét een beetje meer nodig hadden.
Na enkele fijne jaren in het Montessori onderwijs heb ik ook nog een periode, met veel plezier, in het cluster-4 onderwijs gewerkt.
Vervolgens heb ik de master SEN (Special Educational Needs) Autismespecialist gevolgd en heb ik met een dierbare collega ons bedrijf – VerrASSend Perspectief – opgezet, een praktijk in autisme begeleiding en ondersteuning. Via onze praktijk geven we thuis begeleiding, opvoedondersteuning en bieden we begeleiding op school aan kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen, ADHD, autisme en of trauma.

In 2017 kwam ik in aanraking met de reflexintegratie volgens de MNRI ® methode, hetgeen mij van de ene verbazing in de andere deed vallen. Voor mij voelt het als een rijkdom om getuige te mogen zijn van individuele processen. Dat ik hieraan mag mee helpen geeft me echt een heel bijzonder en waardevol gevoel. Met heel veel plezier werk ik in de praktijkruimte aan de Rokkeveenseweg in Zoetermeer.


Naast de lijst van met de gecertificeerde MNRI onderdelen, heb ik de volgende diploma’s behaald. 

Algemeen (via BenVitaal Academy, 2021)
 • Functionele anatomie
 • Inspanningsfysiologie
 • Trainingsleer
 • Motiverende gespreksvoering
 • Beweegcoach
 • Voedingscoach
 • Gedragscoach
Energy Reading (via The Infinite Being Academy Spain)
 • Foundation energy reading course (mei 2021)
 • Advanced energy reading course (juli 2021)

 

Ik ben gecertificeerd voor de volgende MNRI onderdelen:

 • Dynamic and Postural Reflex Integration (maart 2017)
 • Lifelong reflex integration (maart 2017)
 • Proprioceptive and Cognitive Reflex integration (maart 2017)
 • Archetypes Movement Integration (juni 2017)
 • Tactile Integration (nov. 2017)
 • Reflex Integration en PTSD recovery (nov. 2017)
 • Maximizing Brain Potential (feb. 2018)
 • Breathing Reflex Integration (feb. 2018)
 • Stress Hormones and Reflex Integration (mrt. 2018)
 • Visual and Auditory Reflex Integration (apr. 2018 )
 • Oral and Facial Reflex Integration level 1 (mei 2018)
 • Neurostructural (sept. 2018)
 • IPET Archetypes (sept. 2018)
 • Oral and Facial Reflex Integration level 2 (okt. 2018)
 • Dynamic and Postural Reflex Integration (dec. 2018)
 • Solution for dyslexia (maart. 2019)
 • IPET Repatterning 1 (maart 2019)
 • Intronauts and infant reflexes (maart 2019)
 • NeuroTactile advanced (aug. 2019)
 • Children with challenges (sept. 2019)
 • QRI Quantum Reflex integration (cold harmonic laser) (maart 2019)
 • Bal A Vis X (nov. 2019)

Meer informatie over de methode vindt u ook op:
www.masgutovamethod.com (Engelstalig)

www.masgutovamethode.nl (Nederlandstalig)

 

 

IMG_0540