Tijdens de behandeling doen we eenvoudige maar doeltreffende oefeningen. Deze oefeningen hebben als doel om de reflex opnieuw te integreren in het lijf.

Als reflexen goed integreren nemen klachten en spanningen af en zullen ze uiteindelijk geheel verdwijnen.

Ons zenuwstelsel bestaat uit twee delen:

  • het autonoom zenuwstelsel (onwillekeurig zenuwstelsel)
  • het somatische zenuwstelsel (willekeurige en doelgerichte zenuwstelsel, waarmee onze skeletspieren worden aangestuurd)

Binnen het autonoom zenuwstelsel hebben we twee takken. De sympatische tak (voor de vecht- en vluchtreacties) en de parasympatische tak (voor rust, herstel, groei en ontwikkeling). Binnen de reflexintegratie willen we het lichaam zoveel mogelijk naar het parasympatisch systeem begeleiden, omdat dan de meeste info in de hersenen wordt opgenomen. Als ons lijf zich in het parasympatisch systeem bevindt dan kunnen we tot leren en tot ontspanning komen.

Of misschien is dit eenvoudiger: j
e hebt in je hersenen hogere- en lagere hersenfuncties. De hogere hersenfuncties zijn o.a. de functies die ons helpen met taal, lezen, rekenen, plannen, associëren, het geheugen, emotieregulatie, flexibiliteit, doelgerichtheid en ons executief functioneren. De lagere hersenfuncties helpen ons met onze ademhaling, lichaamstemperatuur, houding, evenwicht en onze motoriek.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze hogere hersenfuncties is het van groot 
belang dat onze lagere hersenfuncties goed functioneren. Het is belangrijk dat deze functies vanuit een automatisme functioneren. Stel dat de lagere hersenen niet vanuit automatisme werken. Dan moeten de hogere hersenen bijspringen om te compenseren. Dit gaat ten koste van de vaardigheden van de hogere hersenen. Simpel gezegd kan dit dus gevolgen hebben voor het lezen, rekenen of ons executief functioneren (plannen, overzicht en structureren).

Het bijzondere in ons brein is dat het een ketting van reacties is. Een volgende stap kan pas goed tot zijn recht komen als de voorliggende stappen goed van ontwikkeling zijn. Dat wil dus zeggen dat je pas je hogere hersenen kunt ontwikkelen als je lagere hersenen hun eigen ontwikkeling hebben volbracht. Het gaat namelijk niet om losse taken die we doen, bv lezen, maar om de samenwerking met alles wat daaronder ligt om die taak te kunnen volbrengen.

De reflexintegratiebehandelaar zorgt door middel van de eerder genoemde oefeningen dat de lagere hersenen goed in balans komen waardoor ze  geautomatiseerd worden. Hierdoor krijgen de hogere hersenen de ruimte en energie die ze nodig hebben om goed te functioneren.

In onze praktijk geven we na de sessie oefeningen mee die helpen om een reflex sneller te integreren. Hiervoor is het wel van belang dat deze oefeningen ook regelmatig worden gedaan, zoals aanbevolen in de sessie.